Projekt

Stambyte 30 st lägenheter, samt ytterligare tre lokaler på gatuplanet.  Nytt värmesystem, våtrumsinstallationer och kök.  Projektet ligger i centrala Stockholm. Start Januari 2021 – slutbesiktning Oktober.  I samarbete med ByggmästarGruppen AB År: 2021

Nynäshamn, huvudbyggnad och verkstaden.  Uppdrag åt: Stockholm hamnar  År: 2020

Byte av fyra stycken tilluftsaggregat.  I samarbete med ByggmästarGruppen År: 2018

Projektet avser huvudsakligen ombyggnad för dialysverksamheten. Total bruttoarea ca 2600 m². I samarbete med ByggmästarGruppen  År: 2019