Projekt

Nynäshamn, huvudbyggnad och verkstaden.  Uppdrag åt: Stockholm hamnar  År: 2020

Byte av fyra stycken tilluftsaggregat.  I samarbete med ByggmästarGruppen År: 2018

Projektet avser huvudsakligen ombyggnad för dialysverksamheten. Total bruttoarea ca 2600 m². I samarbete med ByggmästarGruppen  År: 2019

Uttrans Rörteknik fick förtroendet att byta alla markavlopp.  Beställare SFV År 2018