Norviks hamn

Nynäshamn, huvudbyggnad och verkstaden. 

Uppdrag åt: Stockholm hamnar 

År: 2020

Leave a comment