Sveriges ambassader i världen

Statens fastighetsverk (SFV) har gett förtroendet till Uttrans Rörteknik att renovera och bygga VVS installationer för Sveriges ambassader runt om i Världen. Ett väldigt spännande och krävande uppdrag med en stor planering bakom varje ambassad. Hittills har vi utfört projekt i Norge, Brasilien, Ryssland och England.

Admin