Projekt

Uttrans Rörteknik fick förtroendet att byta alla markavlopp.  Beställare SFV År 2018

Hyresgästanpassning åt RFSL  I samarbete med ByggmästarGruppen. År: 2018 

Ombyggnation av befintlig skolmatsal samt utbyggnad av skolmatsal ca 200m2 och ett nytt fläktrum på 70m2.   I samarbete med ByggmästarGruppen  År: 2020